+420 739 008 225 Menu

Martina Ježková

Jógou se Martina začala zabývat již při svých studiích na vysoké škole, kde napsala úspěšnou práci na téma, zda jóga může pozitivně ovlivni bolest v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Tento výzkum byl též vyznamenán Cenou Hlávkovy nadace v roce 2001.
Rozvrh cvičení
Kontakt

T: 607 960 406
E: mart.jezkova@generace.info

Martina absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na 3. LF UK v Praze v roce 1999 a magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK v Praze v roce 2001. Byla přímým studentem profesora Vladimíra Jandy, profesora Karla Lewita a profesora Pavla Koláře, se kterými později 18 let spolupracovala na klinice rehabilitace FN Motol jak na lůžkovém, tak i na ambulantním oddělení.

Martina se věnuje širokému spektru pacientů od novorozenců a předčasně narozených dětí, přes vadné držení těla u dorostu, dospělé neurologické či ortopedické pacienty až po seniory u kterých se snaží obnovit funkční pohybové strategie. Dlouhodobě se specializuje na pohybovou terapii pacientů se skoliózou, na práci s těhotnými ženami a na pacienty s dysfunkcí pánevního dna i na páry, které trpí tzv. funkční sterilitou (nemožností otěhotnět). Martina též pracuje s profesionálními i amatérskými sportovci a podílí se na tvorbě programu s cílem vytvoření funkčního tréninku a rehabilitační pohybové strategie, která vede k prevenci úrazů, přetížení ve sportu a ke zlepšení výkonu. V roce 2018 si otevřela svou vlastní fyzioterapeutickou praxi ve Slaném.

Martina Ježková úzce spolupracuje s profesorem Pavlem Kolářem a od roku 2001 pravidelně vyučuje jeho kurzy Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) v České republice i v zahraničí. www.rehabps.com, www.dns-cz.com

Od roku 2002 Martina vyučuje na 2. LF UK studenty fyzioterapie a všeobecného lékařství. V roce 2004 se stala také školitelem manuální medicíny.

Martina absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů ve fyzioterapii jako například kurz Vojtovy reflexní lokomoce, Manuální terapie dle prof. Lewita, Diagnostika a terapie funkční sterility dle Ludmily Mojžíšové, Klappovo lezení, Kinesiotaping, Fasciální manipulace dle Stecca.

O více než deset let později, v roce 2014, absolvovala svůj první intenzivní jógový výcvik v Austrálii a stala se mezinárodně certifikovaným učitelem jógy.  Od té doby v rámci své praxe integruje jógové techniky s manuální medicínou a pohybovou rehabilitací u většiny svých pacientů a skupinových cvičení.

V roce 2018 ukončila tříleté studium Iyengar jógy a stala se certifikovaným lektorem této metody. Do jejího dalšího jógově-terapeutického vzdělání patří kurz Fasciální jógy a Jógová terapie pro pacienty s roztroušenou sklerózou pod vedením světově uznávaného učitele Garth McLeana z Los Angeles, USA.

Publikační činnost:

Rintala M., Ulm R., Ježková M., Kobesová A.:
Czech Get-up

Vydáno:
NSCA Coach,3,2,30-38

Ježková M, Kolář P.:
Léčebná rehabilitace v gynekologii a porodnictví

Vydáno:
In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 623-638, ISBN 978-80-7262-657-1

Ježková M., Kobesová A., Lavell C.:
Yoga Exercises Respecting Dynamic Neuromuscular Stabilization Principles in Senior Population

Vydáno:
In Liebensson C. et al Rehabilitation of the Spine. A Patient-Centered Approach. 3rd ed, 2019:823-39, 13: 978-1-4963-3940-9

Kobesová A, Ulm R, Ježková M, Kolář P.:
Dynamic Neuromuscular Stabilization.

Vydáno:
In Liebensson C. et al Rehabilitation of the Spine. A Patient-Centered Approach. 3rd ed, 2019:757-75, 13: 978-1-4963-3940-9

Ježková M.:
Pánev z pohledu vývojové kineziologie, konceptu DNS a jógy

Vydáno:
Umění fyzioterapie. 11/únor 2021

Ježková M.:
Moje cesty k józe

Vydáno:
Spojeni jógou. Rozhovory o cestách české jógy. Praha: Vyšehrad 2020 ISBN 978-80-7601-320-9

Aktuální kurzy - Martina Ježková

DNS

Pondělí 8:00
Zač
K
Lekce je planě obsazena

Iyengar joga

Pondělí 17:15
L1-2
K
Lekce je planě obsazena

RS Iyengar joga

Úterý 17:15
O
Iyengar jóga pro pacienty s neurologickým onemocněním 13 lekcí (od…

Iyengar joga

Středa 19:00
L2-3
K
Iyengar jóga, pro pokročilé 17 lekcí (od 31. 1. do…

DNS

Čtvrtek 8:00
Zač
K
Lekce je planě obsazena