+420 739 008 225 Menu

Muzikoterapie

Jednou ze základních technik celostní muzikoterapie je prožitková relaxace.
Rozvrh cvičení

Muzikoterapeutická relaxace

Jednou ze základních technik celostní muzikoterapie je prožitková relaxace. Tato metoda představuje způsob uvolnění prostřednictvím přijímání léčivých vibrací produkovaných zvukem nástrojů v přirozeném ladění. Účastníci leží pohodlně na podložce a nechávají do sebe vstupovat zvuky, které uvolní napětí a umožní načerpání nové pozitivní energie. Využívá se celá škála muzikoterapeutických nástrojů od šamanského bubnu přes tibetské mísy, digeridoo, brumli, djembe a další, až po muzikoterapeutický zpěv. Postupně dochází ke zklidnění a nastává relaxovaný stav. Zároveň se uvolňuje celé tělo a odchází z něj napětí a bolest.

Relaxace, meditace a stavy jednoty představují prevenci vyhoření, celkové únavy, depresivních stavů i stavů selhávání organizmu.

Pro koho je muzikoterapie určena

Cílovou skupinou pro muzikoterapii jsou klienti v jakékoli zdravotní, sociální či věkové skupině – děti, dospělí, senioři. Mohou to být klienti vyžadující speciální léčebnou péči stejně jako klienti, kteří se zajímají o seberozvoj a zlepšení svých kompetencí.

Muzikoterapie je rovněž určena pro logopedické klienty a pacienty logopedických klinik, klienty pedagogicko-psychologických poraden, klienty speciálně pedagogických center, žáky mateřských a základních škol a ostatních typů a úrovní škol. Do skupiny uživatelů muzikoterapie patří také klienti domovů pro seniory, pacienti LDN, pacienti psychiatrických klinik a léčeben a sanatorií pro drogově i jinak závislé pacienty.

U dyslexie, autismu, Aspergerova syndromu, syndromu ADHD je využití a aplikace muzikoterapie velice vhodné a terapie má velmi vysokou účinnost. Muzikoterapii indikujeme bez omezení také pro klienty s epilepsií, poruchami smyslového vnímání, poruchami plynulosti řeči a klienty s kombinovanými vadami.

Stále častěji se muzikoterapie využívá jako prevence syndromu vyhoření nebo jako antistresový program. Slouží též při nácviku rozšiřování vědomí, změněných stavů vědomí a rozvoje intuice a tvůrčích schopností.

Aktuální kurzy - Muzikoterapie

Není zde žádné cvičení

S kým budete cvičit?

Ladislav Schneider, lektor studia Generace

Ladislav Schneider

Dospěl k vizi, že to, co jej opravdu naplňuje a baví, je propojení duchovní praxe a práce s životní energií, dechem a tělem s hudbou.

Moje kurzy