+420 739 008 225 Menu

Lekce s použitím židlí

Jemná jógová lekce pro všechny věkové kategorie, tzn. pro seniory i mladší, kteří touží po pravidelném zdravém pohybu s rehabilitačním podtextem s respektováním individuálních omezení.

Je příležitostí i pro ty, kteří se chtějí k pohybu opět vrátit po prodělaném onemocnění či úrazu, ať jsou začátečníci nebo pokročilí a možná se obávají intenzity cvičení v běžných lekcích. Lekce jsou méně fyzicky náročné, systematicky řazené tak, aby udržely či zlepšily pohyblivost těla ve všech jeho částech. V lekcích jsou používány židle nejen pro sezení, ale i pro správné provádění ásán ve stoje, sedu na zemi, pro předklony, záklony, rotace a inverzní pozice.