+420 739 008 225 Menu

Generace

Proč Generace?

Když jsem přemýšlela za dlouhých a klidných dní, jaký název by si zasloužilo mé studio, napadlo mne několik výrazů. Chtěla jsem, aby jméno co nejjasněji zrcadlilo skupinu lidí, která bude tyto prostory navštěvovat, aby se v něm odrazila náplň mé každodenní práce a záměr, který pro studio mám.  Podmínkou bylo, aby jméno bylo české, snadno vyslovitelné a mělo přesah i do cizích jazyků.

Můj záměr byl jasný, vytvořit centrum pro celé generace. Dlouhodobě se specializuji na terapii párů, kterým se nedaří otěhotnět (rehabilitace funkční sterility), věnuji se péči o těhotné ženy a jejich přípravě k porodu, terapii miminek, dětí, sportovců až po seniory, kteří jsou nezanedbatelnou součástí mé klientely.

Věděla jsem, že cílem tohoto místa bude poskytovat služby klientům jak v individuální terapii, tak je co možná nejvíce vést k samostatnosti a nezávislosti na terapeutovi formou skupinových lekcí. To vyplývá i z vlastního názvu rehabilitace re habilis – znovu šikovný/schopný.

Z plánů bylo jasné, že polovina objektu bude vyplněna ordinací fyzioterapeuta, místností pro masáže, nutriční poradenství, bylinky, psychoterapeutickou službu atd. V druhé části pak bude tělocvična, která by měla sloužit nejen jako jógová místnost, ale také jako prostor pro rehabilitační cvičení a jakoukoliv klidnou pohybovou a hudební terapii, která povede jak k nápravě fyzického tak duševního těla. Bude otevřen i pro víkendové semináře.

A proč strom?

Jako symbol tohoto projektu jsem cítila, že by se měl stát Strom života. Je pro mne symbolem mnoha věcí a často ho při terapii nebo cvičení používám k různým přirovnáním. V rehabilitaci pro mne znamená vyjádření života, pohybu, dýchání, samostatnosti, jedinečnosti, napřímení, komunikace, vývoje, prostoru v těle i mimo něj. Symbolem pevných částí těla kostí jako dřeva, měkkých částí těla, ale i krve ve formě mízy, a plic ve formě listů.

Jelikož se posledních 10 let věnuji i józe, našla jsem v průběho svého studia krásné přirovnání Stromu a osmistupňové cesty jógy podle B.K.S Iyengara. Dle Patandžaliho (praotce jógy) je jóga osmistupňovou cestou poznání. Nejde jen o cvičení ásán. Jde o komplexní životní filozofii. 

  • 1. stupeň Jama jsou určitá morální pravidla (nenásilí, pravda, nekradení, zdrženlivost, nehrabivost). Toto jsou KOŘENY stromu.
  • 2. stupeň Nijama jsou pravidla individuální očisty (čistota, spokojenost, odříkání, studium) KMEN stromu.
  • 3. stupeň Ásana jsou vlastní cvičení jógy. Pozice jsou mnohotvárné pro posílení i protažení všech částí těla tak, aby tělo bylo vyvážené, v harmonii a mohlo vydržet sedět pro meditaci a neošívat se. VĚTVE stromu by tedy měly symbolizovat větvení do všech stran, tak jak procvičujeme ruce, nohy, trup, hlavu dopředu, dozadu, do rotace atd.
  • 4. stupeň Pránájáma je umění vedení dechu. Nádech (přijetí prvotní energie), zádrž dechu (vychutnání si této energie), výdech (vyloučení z těla všeho, co nepotřebuji- myšlenky, emoce, oxid uhličitý..). LISTY stromu jsou důležité pro fotosyntézu a dýchání.
  • 5. stupeň Prátjáhára dostat smysly (zrak, sluch, čich..) pod kontrolu. Jde o obrácení smyslů dovnitř do těla (poslouchat své srdce, dech) a méně tak vnímat rušivé vlivy okolního prostředí. KŮRA stromu.
  • 6. stupeň Dhárana koncentrace na bod, na zvuk dechu, na svíčku, kdy je cílem zklidnit mysl a učinit ji stabilní. Stimuluje vnitřní vědomí ke sjednocení stále proudící inteligence. Uvolňuje veškeré napětí. Plynule přechází do meditace. MÍZA stromu.
  • 7. stupeň Dhyjána je meditace, která musí být zažita, aby byla pochopena. Pokud meditace trvá delší dobu, přechází v Samádhi. KVĚTY stromu.
  • 8. stupeň Samádhi je stav, kdy nevnímáme tělo, ani dech ani mysl ani ego. Je to vyjádření moudrosti, čistoty, jednoduchosti a pokory. Splynutí s vesmírem. PLODY stromu.

V průběhu jara 2019 jsem si pohrávala s myšlenkou zařazení skleněného prvku do tělocvičny. Původně jsem chtěla skleněné vstupní dveře se symbolem OM. Nakonec mi musel manžel poradit, že s technických a praktických důvodů bude lepší vytvořit „okno“ do tělocvičny. A já do něj ve svých myšlenkách umístila právě ten strom. Košatý, s bohatou korunou a pevnými kořeny.

Vize tedy byla a následovala úvaha, kdo toto bude schopen nakreslit a pak vypískovat. Vydala jsem se tedy pro radu za kamarádem Jiřím Hruškou do Galerie Ikaros. Ten byl mým „bláznivým“ nápadem nadšen a stále opakoval, jak mne má rád. Začal přemýšlet o malířích, kteří by se na tento projekt mohli hodit. Ukázal mi jejich díla a já si postupně vybrala 3 jména. Všem třem jsem napsala email, do kterého jsem se snažila vysvětlit záměr projektu, umístění skla a to, co pro mne strom života znamená.

Připojila jsem řadu slov, a mým přáním bylo, je umístit do stromu tak, aby je divák hledal a nacházel a byl vyzván k zamyšlení. V následujících třech týdnech jsem s nedočkavostí očekávala originální ztvárnění mých sepsaných slov. Byly to neskutečné, objevné a nepopsatelné okamžiky mého života. Cítila jsem ten tvůrčí proces. První dorazily návrhy od paní Zdenky Krejčové. Byla to krásná díla, vyjadřující pohyb, ladnost, kreativitu, moudrost a hru přírody. Slova vepsaná do větví naprosto splňovala moji představu. Byla jsem přesvědčena, že nehledám nic jiného a že je rozhodnuto.

O pár dní později dorazily návrhy od pana Jana Kavana. Překvapilo mne do určité míry moderní a pro mne až astrální pojetí stromu panem profesorem. Po třech dnech kochání se a objevování, jsem si musela přiznat, že to bude velmi nelehké vybrat vítěze. Pro mne byli vítězové již oba dva. V duchu jsem si říkala, že by mi už ani nevadilo, kdyby třetí autor nic neposlal.

Jenže o pár dní později se mně ozvala paní Barbora Cajthamlová, která mi chtěla své návrhy osobně předat. Sešli jsme se u pana Hrušky v ateliéru, kam vešla krásná dáma. A to, co mi následně ukázala, ve mně vzbudilo emoci, že toto je to pravé! Byl to vnitřní pocit souznění, byť slova nebyla vepsána do stromu, ale na extra archu poloprůsvitného papíru. Tušila jsem, že tento strom u mne zvítězí. Nechala jsem si několik dní na rozmyšlenou a procházela návrhy a naciťovala provedení a následnou realizaci na sklo. Ano paní Cajthamlová zvítězila.

Pak už následovalo více než půlroční jednání se sklářskými firmami o podobě realizace. Výslednou podobu, která má velikost 170 × 250 cm můžete nyní vidět ve studiu. Je krásně osvětlená, což celé technicky vymyslel můj muž. Okno má podobu dvou inverzně vypískovaných stromů. Slova byla v tomto případě, stejně jako v mnoha jiných, naprosto zbytečná. Strom k vám mluví sám.

Všechny návrhy ztvárnění stromu života můžete vidět vystavené v zázemí našeho centra.

A co ten název? V průběhu celého roku a tvorby této krásy ve mne uzrál jeden jediný, o kterém jsem přesvědčena, že je ten pravý. GENERACE. Komplexní péče o tělo i duši od ještě nenarozených bytostí až po seniory.

Martina Ježková