+420 739 008 225 Menu

Terezie Bartoňová

Láska k pohybu a touha pomáhat druhým směřovala mé kroky od útlého mládí do oboru rehabilitace a fyzioterapie. Aktuálně v GENERACI vedu skupinové zdravotní cvičení 50+.
Rozvrh cvičení
Kontakt

E: info@generace.info

Láska k pohybu a touha pomáhat druhým směřovala mé kroky od útlého mládí do oboru rehabilitace a fyzioterapie. Mých služeb využívají děti i dospělí s různými akutními i chronickými obtížemi, ale i sportovci a ti, kteří se preventivně snaží udržovat v optimální kondici a chtějí předejít vzniku zdravotních obtíží. Ve svém přístupu usiluji o komplexní pohled na člověka a zajímá mne celkový psychosomatický a sociální kontext.

Neustále se vzdělává na odborných kurzech například: Kurz reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (dle Dr.Vojty), DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace a Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu

Praxe


 • OSVČ (od r. 2013 ) – ŽL
 • Registrovaný fyzioterapeut (Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu), člen Unie fyzioterapeutů ČR
 • Dům rodin Smečno – Lektor preventivních terapeutických programů pro matky s dětmi (2013 – 2014)
 • FN Královské Vinohrady – diplomovaný fyzioterapeut (1998-2012)
 • FN Motol – rehabilitační pracovník (1994-1995)
 • Farní charita Praha Chodov – terénní rehabilitační pracovník (1993)

Vzdělání


 • UK Praha – KTF – obor Aplikovaná etika – navazující magisterské studium (2017-2021)
 • UJEP Ústí n.L.- FZS – obor Fyzioterapie – bakalářské studium (2014-2017)
 • PVŠPS Praha – PPF – teoretické studium psychoterapie v rámci celoživotního vzdělávání  (2011-2015)
 • Vyšší odborná sociálně pedagogická škola JABOK  Praha (1993-1998)
 • Střední zdravotnická škola v Plzni – obor rehabilitační pracovník (1989-1993)

Odborné kurzy


 • Kurz reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (dle Dr.Vojty) – kurz zakončen zkouškou a certifikátem MZČR (RHT Praha Hana Nováková 2020-2022)
 • DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace – kurz zakončen zkouškou a certifikátem MZČR (FN Motol – prof. PeaDr. Pavel Kolář, Ph.D. a spol., 2018-2019)
 • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu –  zakončen zkouškou a certifikátem MZČR (Praha – Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D., 2013-2014 )
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému  (Praha – Bc. Vlasta Bezvodová, 2013)
 • Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové –  Forma – funkce – facilitace   (FN Motol – Mgr. Jan Maryška, 2013), Pohyb a stabilita (FN Motol – Mgr. Jan Maryška, 2013), O rukách (CKP Sámova – Mgr. Marek Král, 2014), O hypermobilitě   (Roseta – Bc.Clara-Maria Helena Hermachová-Lewitová, 2013)
 • Diagnostika a terapie závratí (CKP Dobřichovice – PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., 2018)
 • Computer kinesiology (JONA Praha – Ing. Otakar Morávek, 2016)
 • Spirální stabilizace páteře (SM systém 1A+1B – Roman Nesvadba, 2016)
 • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (Senzamotorika a CKP Dobřichovice – Mgr. Barbara Fischerová, 2014)

Aktuální kurzy - Terezie Bartoňová

Cvičení 50+

Úterý 10:00
Zač
O
Cvičení na principech DNS pro mírně pokročilé věkem či v…