+420 739 008 225 Menu

Romana Horová

V Centru GENERACE Romana provozuje specializovanou fyzio-lymfoterapeutickou ordinaci, dále je lektorkou seminářů osobnostního rozvoje a vede speciální skupinové cvičení „regenerace“.
Kontakt

T: 776 661 362
E: romanahorova@centrum.cz
W: www.romanahorova.cz

Jsem maminka tří dětí, manželka, kamarádka, kolegyně. Člověk. Lymfoterapeutka, fyzioterapeutka, ale také poradce v oblasti zdravého životního stylu – zdravé tělo, zdravá duše.

Ve Slaném, v rámci centra zdraví GENERACEotevírám svou specializovanou ambulanci fyzio a lymfoterapie. Mezi ostatními profesionály tohoto zařízení, naplňuji oblast zejména lymfoterapie, která je celou velkou podskupinou fyzioterapeutické péče. Další doménou mojí činnosti je post-onkologická fyzioterapie a fyzioterapie při zátěži těla stresem a obezitou.

Pracuji individuálně i skupinově.

V tuto chvíli nemám uzavřenu smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou a pracuji na přímou platbu.

Neslibuji žádné zázraky, ty nakonec umíte vy samy 🙂 Nabízím své služby – odbornou podporu při uzdravování.

Vzdělání


 • 2016 atestace v oboru Aplikovaná fyzioterapie
 • 2015 certifikace v technice Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PhDr. M. Prokešová, PhD., ÚVN Praha)
 • 2012 osvědčení v technice lymfotapingu (MUDr. René Vlasák, Prevence 2000, Praha)
 • 2011, 2012, 2016 účast na LYMPHO-kongresech České lymfologické společnosti
 • 2011 – 2018 průběžné vzdělávání ve fyzioterapii organizované RHB oddělením nemocnice Kladno
 • 2009 certifikace v lymfoterapii (MUDr. D.Bednaříková, v Brně NCO NZO, odborná týdenní stáž v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, oddělení lymfoterapie)
 • 2008 nespecifická mobilizace (Zdeňka Jebavá, Buď fit, Praha)
 • 2005 škola chůze (Iris Heyen, Otto Bock, Zruč – Senec)
 • 2002 kurz Senzomotorická stimulace (PhDr.Alena Herbenová, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha)
 • 2001 absolutorium Vyšší odborné školy zdravotnické v Kladně, obor diplomovaný fyzioterapeut

Mimo oborové vzdělání

 • od 3/2019 doposud účastnice psychoterapeutického výcviku Instep 
 • 2/2018 – 10/2021 teoretické studium psychoterapie v rámci PPF PVŠPS 
 • 2015 – 2020 členka psychoterapeutické a neformální výcvikové skupiny výcviku Jižní Čechy netofislands.cz
 • 2008 osvědčení „Poradce pro výživu“ MAHRA spol.s r.o. (MVDr.Ing. Miloslav Valenta, Doc.MUDr. Jiří Radvanský,CsC.), 2009 rozšíření na výživu dětí
 • 2006 osvědčení v metodice behaviorální terapie obezity STOB Ivy Málkové, v letech 2006 – 2013 mnoho rozšiřujích seminářů a setkání společnosti STOB
 • 2001 – 2019 množství kurzů, seminářů a kongresů na téma cvičení, zdravý životní styl- automobilizace páteře, fit ball + over ball, nordic walking, dýchání

Praxe – fyzioterapie


 • 2018–2021 Rehabilitační ambulance MUDr. Matějkové ve Slaném, fyzioterapeut a lymfoterapeut, specializace převážně na lymfoterapii a fyzioterapii pacientů s primárním i sekundárním lymfedémem
 • 2010–2018 Rehabilitační oddělení a certifikované lymfocentrum Oblastní nemocnice Kladno, fyzioterapeut a lymfoterapeut
 • 2001–2007 Geriatrické a Rehabilitační Centrum Kladno, fyzioterapeut

Ostatní praxe


 • 2017–dosud spolupráce s PhDr. Janem Kobylkou a Mgr. Květou Kadlecovou, jako organizátor a laický terapeut skupiny s náplní: osobnostní rozvoj, terapie a vzdělávání (www.netofislands.com)
 • 2009 spoluzakladatelka občanského sdružení pro zdravý životní styl pro občany Slaného a okolí Klub MATYLDA. Působila jsem zde jako předsedkyně sdružení, organizátorka akcí i lektorka některých z nich, vedla jsem množství kurzů hubnutí, skupinové cvičení pro obézní a spolu-vedla i tzv. „pokračovací“ skupiny,  a sebe-rozvojové víkendové programy. Od roku 2017 občanské sdružení končí a MATYLDA dál pokračuje jako volné uskupení MATYLDA, jehož obsahem je organizace a realizace akcí osobnostního růstu zejména pro ženy (www.matyldaslany.cz)
 • 2007–dosud vedení soukromé poradny pro zdravý životní styl, osobnostní rozvoj
 • 2006–2013 lektorka skupinových kurzů STOB PhDr. Ivy Málkové, lektorka STOB týdenních prázdninových programů ve Svaté Kateřině